Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyjmowanie wniosków o domy studenckie na rok akademicki 2022/2023

III TURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

  • Osoby przyjęte na studia we wrześniu 2022 r. i osoby, które z różnych przyczyn nie złożyły wcześniej wniosku o akademik mogą składać wnioski o przydzielenie miejsca w akademiku na rok 2022/2023 w terminie od 05.09.2022 r. do 20.09.2022 r. Wniosek dostępny jest TUTAJ. Ogłoszenie listy osób, którym dom studencki został przyznany nastąpi w dniu 22.09.2022 r. Każdy student, który złożył wniosek, o decyzji w sprawie przyznania miejsca w akademiku zostanie poinformowany indywidualnie na maila, który podał podczas składania wniosku.
  • Osoby, które złożyły wniosek on-line, i którym miejsce zostanie przyznane, aby potwierdzić swoją rezerwację, powinni niezwłocznie dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości 600 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na właściwe konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków):

– w przypadku otrzymania DS. „Zaułek” na nr konta: 94 1020 2892 0000 5202 0022 6712, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy);
– w przypadku otrzymania DS. „Za Kolumnami” i DS. „Krakowiak” na nr konta: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy).

Kwota: 600 zł

Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA+ IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 (budynek główny Uczelni przy ul. Podchorążych 2, pok. 15 i 16, tel: 12 662 6039, e-mail: domy.studenckie@up.krakow.pl

Dział Spraw Studenckich

Najważniejsze dokumenty dotyczące domów studenckich:

1. Opłaty za miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023.

———————————————————————————————————————

II TURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW (informacja archiwalna z lipca 2022 r.):

  • Osoby przyjęte na studia w lipcu 2022 r. mogą składać wnioski o przydzielenie miejsca w akademiku na rok 2022/2023 w terminie od 15.07.2022 r. do 26.07.2022 r. Wniosek dostępny jest TUTAJ. Ogłoszenie listy osób, którym dom studencki został przyznany nastąpi w dniu 28.07.2022 r. Każdy student, który złożył wniosek, o decyzji w sprawie przyznania miejsca w akademiku zostanie poinformowany indywidualnie na maila, który podał podczas składania wniosku.
  • Osoby przyjęte na studia w lipcu 2022 r., które złożyły wniosek on-line, i którym miejsce zostanie przyznane, aby potwierdzić swoją rezerwację,  powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2022 r. dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości 600 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na właściwe konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków):

– w przypadku otrzymania DS. „Zaułek” na nr konta: 94 1020 2892 0000 5202 0022 6712, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy);
– w przypadku otrzymania DS. „Za Kolumnami” i DS. „Krakowiak” na nr konta: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy).

Kwota: 600 zł

Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA+ IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA

Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Studenci, którzy otrzymali przydział do DS. „Akropol” mają obowiązek zarejestrować się niezwłocznie, po uzyskaniu informacji o przydzieleniu akademika (jednak nie później niż do dnia 4 września 2022 r.), w informatycznym systemie centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem: https://akademik.agh.edu.pl

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 (budynek główny Uczelni przy ul. Podchorążych 2, pok. 15 i 16, tel: 12 662 6039, e-mail: domy.studenckie@up.krakow.pl

Dział Spraw Studenckich

Najważniejsze dokumenty dotyczące domów studenckich:

1. Opłaty za miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023.

———————————————————————————————————————

I TURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW (informacja archiwalna z czerwca 2022 r.):

  • Wszyscy studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 mieszkali w danym domu studenckim i złożyli na portierni akademika „Deklarację zakwaterowania na rok akademicki 2022/2023” oraz wpłacili na wskazane konto opłatę rezerwacyjną w wysokości 600 zł, otrzymują miejsce w tym samym akademiku na kolejny rok akademicki 2022/2023. Osoby takie nie muszą już składać żadnych dodatkowych wniosków. W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, miejsce w akademiku przepada.Powyższa informacja nie dotyczy osób, które mieszkały w DS. „Akropol” na Miasteczku Studenckim AGH.
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 mieszkali w DS. „Akropol” na Miasteczku Studenckim AGH i chcą nadal mieszkać w tym akademiku w roku akademickim 2022/2023, powinni w terminie od 21.06.2022 r. do 30.06.2022 r. złożyć wniosek on-line o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wniosek dostępny jest TUTAJ.
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 mieszkali w dowolnym akademiku i chcą w roku akademickim 2022/2023 mieszkać w innym domu studenckim (i nie złożyli wcześniej „deklaracji zakwaterowania”), powinni w terminie od 21.06.2022 r. do 30.06.2022 r. złożyć wniosek on-line o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wniosek dostępny jest TUTAJ.
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 nie mieszkali w akademiku, a chcą w roku akademickim 2022/2023 mieszkać w domu studenckim, powinni w terminie od 21.06.2022 r. do 30.06.2022 r. złożyć wniosek on-line o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wniosek dostępny jest TUTAJ.
  • Ogłoszenie listy osób, którym dom studencki został przyznany nastąpi w dniu 06.07.2022 r. Każdy student, który złożył wniosek, o decyzji w sprawie przyznania miejsca w akademiku zostanie poinformowany indywidualnie na maila, który podał podczas składania wniosku.
  • Studenci, którzy złożyli wniosek on-line, i którym miejsce zostanie przyznane, aby potwierdzić swoją rezerwację,  powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2022 r. dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości 600 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na właściwe konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków):

– w przypadku otrzymania DS. „Zaułek” na nr konta: 94 1020 2892 0000 5202 0022 6712, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy);
– w przypadku otrzymania DS. „Za Kolumnami” i DS. „Krakowiak” na nr konta: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy).

Kwota: 600 zł

Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA+ IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA

Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Studenci, którzy otrzymali przydział do DS. „Akropol” mają obowiązek zarejestrować się niezwłocznie, po uzyskaniu informacji o przydzieleniu akademika (jednak nie później niż do dnia 4 września 2022 r.), w informatycznym systemie centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem: https://akademik.agh.edu.pl