Przejdź do menu Przejdź do treści

Decyzje Rektora – Doktoranci

Zarządzenia i decyzje Prorektora ds. Doktoranckich w zakresie pomocy materialnej:

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2019

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Decyzja Nr RO/D.0201-13/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2019/2020 przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.


Decyzja Nr RO/D.0201-12/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.


Decyzja Nr RO/D.0201-11/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-6/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-5/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania doktorantom miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-4/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 studentom i doktorantom niepełnosprawnym.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-1/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2019/2020 dla studentów i doktorantów zagranicznych.


Decyzja Nr RO/D.0201-4/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lutego 2019 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019 przez doktorantów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2019 roku.


Decyzja Nr RO/D.0201-2/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla doktorantów w 2019 roku.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.


Decyzja Nr RO/D.0201-46/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 września 2018 r., w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 września 2018 r., w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 września 2018 r., w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-6/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2018/2019 dla studentów i doktorantów zagranicznych.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-5/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2018/2019.


Decyzja Nr RO/D.0201-18/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-17/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-16/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 przez doktorantów.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-4/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania doktorantom miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-2/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 studentom i doktorantom niepełnosprawnym.


Decyzja Nr RO/D.0201-6/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018 przez doktorantów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2018 r.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.


Decyzja Nr RO/D.0201-2/2018

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla doktorantów w 2018 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-39/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018.


Decyzja Nr RO/D.0201-38/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2017

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.


Decyzja Nr RO/D.0201-31/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-26/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokosci opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2017/2018.


Decyzja Nr RO/D.0201-25/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-24/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-23/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-17/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania doktorantom miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018.


Decyzja Nr RO/D.0201-4/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 przez doktorantów ubiegających się  o to świadczenie od 1 marca 2017 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-3/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Akademickiego Centrum Hotelowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Decyzja Nr RO/D.0201-2/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla doktorantów w 2017 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-43/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2016 r. sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-42/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. 


Decyzja Nr RO/D.0201-41/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-38/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przyznawanych doktorantom w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-31/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-26/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-25/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2016/2017 dla studentów zagranicznych.


Decyzja Nr RO/D.0201-24/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-23/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-22/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-17/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania doktorantom miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-5/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lutego 2016 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016 przez doktorantów ubiegających się  o to świadczenie od 1 marca 2016 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-2/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 stycznia 2016 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla doktorantów w 2016 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-33/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-32/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016.


Decyzja Nr RO/D.0201-31/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016.


Decyzja Nr RO/D.0201-25/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2015/2016 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-24/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-23/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-18/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2015/2016.


Decyzja Nr RO/D.0201-14/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania doktorantom miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2015/2016.


Decyzja Nr RO/D.0201-3/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 przez doktorantów ubiegających się  o to świadczenie od 1 marca 2015 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-2/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2015 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla doktorantów w 2015 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-50/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015.


Decyzja Nr RO/D.0201-49/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015.


Decyzja Nr RO/D.0201-25/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-24/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 przez doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-21/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za noclegi w ramach doraźnego najmu kwater w DS „Zaułek”.


Decyzja Nr RO/D.0201-20/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za noclegi w ramach doraźnego najmu kwater w Akademickim Centrum Hotelowym.


Decyzja Nr RO/D.0201-19/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2014/2015.


Decyzja Nr RO/D.0201-15/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania doktorantom miejsc w domach studenckich.


Decyzja Nr RO/D.0201-3/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2014 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2013/2014 przez doktorantów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2014 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-2/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla doktorantów w 2014 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-36/2013

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów.


Decyzja Nr RO/D.0201-35/2013

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zwanego dalej stypendium doktoranckim  w roku akademickim 2013/2014.


Decyzja Nr RO/D.0201-27/2013

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2013/2014 przez doktorantów.