Przejdź do menu Przejdź do treści

Decyzje Rektora – Studenci

Zarządzenia i decyzje Prorektora ds. Studenckich w zakresie pomocy materialnej:

Decyzja Nr RO.D.0211.10.2022

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie: wysokości stypendium rektora, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium socjalnego i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2019

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Decyzja Nr RO/D.0201-10/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-9/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-8/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-6/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-4/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 studentom i doktorantom niepełnosprawnym.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-3/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-2/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania studentom miejsc w domach studenckich.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-1/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2019/2020 dla studentów i doktorantów zagranicznych.


Decyzja Nr RO/D.0201-7/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lutego 2019 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczynają od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-6/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lutego 2019 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-5/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lutego 2019 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019 przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2019 roku.


Decyzja Nr RO/D.0201-1/2019

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla studentów w 2019 roku.


Decyzja Nr RO/D.0201-45/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.


Decyzja Nr RO/D.0201-19/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 października 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zrekrutowanych na studia po dniu 24 września 2018 r.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-6/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2018/2019 dla studentów i doktorantów zagranicznych.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-5/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2018/2019.


Decyzja Nr RO/D.0201-15/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-14/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-13/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-11/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 4 czerwca 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia, III roku studiów pierwszego stopnia 3,5-letnich, I roku studiów drugiego stopnia oraz studentów wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-3/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-2/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 studentom i doktorantom niepełnosprawnym.


Zarządzenie Nr RO/Z.0201-1/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania studentom miejsc w domach studenckich.


Decyzja Nr RO/D.0201-9/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczynają od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-8/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-7/2018

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018 przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2018 r.


Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2018

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.


Decyzja Nr RO/D.0201-1/2018

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla studentów w 2018 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-37/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.


Decyzja Nr RO/D.0201-33/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 października 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zrekrutowanych na studia po dniu 25 września 2017 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-32/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 października 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zrekrutowanych na studia po dniu 25 września 2017 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-27/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów zagranicznych.


Decyzja Nr RO/D.0201-26/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokosci opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2017/2018.


Decyzja Nr RO/D.0201-22/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-21/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-20/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-16/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018


Decyzja Nr RO/D.0201-15/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom i doktorantom niepełnosprawnym.


Decyzja Nr RO/D.0201-14/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania studentom miejsc w domach studenckich.


Decyzja Nr RO/D.0201-12/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia.


Decyzja Nr RO/D.0201-8/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie dodatkowego terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-7/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów  w roku akademickim 2016/2017 przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczęli od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-6/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-5/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2017 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-3/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Akademickiego Centrum Hotelowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Decyzja Nr RO/D.0201-1/2017

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla studentów w 2017 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-40/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-39/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przyznawanych studentom w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-32/2016

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zrekrutowanych na studia po dniu 20 września 2016 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-26/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-25/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Akademickim Centrum Hotelowym w roku akademickim 2016/2017 dla studentów zagranicznych.


Decyzja Nr RO/D.0201-21/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-20/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-19/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-16/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom niepełnosprawnym.


Decyzja Nr RO/D.0201-15/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.


Decyzja Nr RO/D.0201-14/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania studentom miejsc w domach studenckich.


Decyzja Nr RO/D.0201-13/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia.


Decyzja Nr RO/D.0201-8/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów  w roku akademickim 2015/2016 przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczęli od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-7/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-6/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lutego 2016 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016 przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2016 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-1/2016

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 stycznia 2016 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla studentów w 2016 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-34/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Zarządzenie Nr R/Z.0201–25/2015

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Decyzja Nr RO/D.0201-22/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-21/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-20/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-18/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2015/2016.


Decyzja Nr RO/D.0201-13/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom niepełnosprawnym.


Decyzja Nr RO/D.0201-12/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.


Decyzja Nr RO/D.0201-11/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania studentom miejsc w domach studenckich.


Decyzja Nr RO/D.0201-8/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia.


Decyzja Nr RO/D.0201-6/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów  w roku akademickim 2014/2015 przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczęli od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-5/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-4/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2015 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2015 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-1/2015

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2015 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla studentów w 2015 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-48/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-23/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 przez studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-22/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Decyzja Nr RO/D.0201-21/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za noclegi w ramach doraźnego najmu kwater w DS „Zaułek”.


Decyzja Nr RO/D.0201-20/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za noclegi w ramach doraźnego najmu kwater w Akademickim Centrum Hotelowym.


Decyzja Nr RO/D.0201-19/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uczelni w roku akademickim 2014/2015.


Decyzja Nr RO/D.0201-14/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom niepełnosprawnym.


Decyzja Nr RO/D.0201-13/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania miejsc w domach studenckich studentom przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015.


Decyzja Nr RO/D.0201-12/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie zatwierdzenia zasad przydzielania studentom miejsc w domach studenckich.


Decyzja Nr RO/D.0201-11/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 maja  2014 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia.


Decyzja Nr RO/D.0201-10/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 6 maja  2014 r. w sprawie opłat za noclegi w ramach doraźnego najmu kwater w DS. „Zaułek” w okresie od 25 lipca 2016 roku do 1 sierpnia 2016 roku.


Decyzja Nr RO/D.0201-6/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014 przez studentów, którzy swój kolejny rok studiów rozpoczęli od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-5/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego.


Decyzja Nr RO/D.0201-4/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2014 r., w sprawie terminu składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2013/2014 przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2014 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-1/2014

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia limitów finansowych na zapomogi dla studentów w 2014 r.


Decyzja Nr RO/D.0201-37/2013

Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.