Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyznane świadczenia

Szanowni Studenci,

Informujemy, że wszystkie stypendia zostały wypłacone w dniach 28-29 listopada 2019 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020 można sprawdzić – TUTAJ

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie „kliknąć” CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu

Informujemy, że jedyne oficjalne informacje dotyczące świadczeń stypendialnych, dostępne są tylko i wyłącznie na niniejszej stronie internetowej.

 

Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2019/2020:
 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
 • Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia – 650 zł;
 • Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia – 350 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania* – 250 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu sieroctwa* – 350 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby* – 300 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu klęski żywiołowej* – 300 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności  rodzica lub  rodzeństwa* – 300 zł;
 • Kwota stypendium Rektora I stopnia – 1050 zł;
 • Kwota stypendium Rektora II stopnia – 700 zł;
 • Kwota stypendium Rektora III stopnia – 350 zł;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1050 zł;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 700 zł;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 350 zł.

 

(*) W  sytuacji,  w  której  student kwalifikuje  się  do  uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego z więcej niż jednego tytułu, to otrzymuje kwotę zwiększenia odpowiednią dla tytułu, dla którego przewidziana jest najwyższa możliwa kwota zwiększenia. Kwot zwiększeń nie sumuje się.

Na przykład: Jeżeli student otrzymuje stypendium socjalne i jednocześnie mieszka w akademiku i jest półsierotą, to otrzyma kwotę stypendium socjalnego zwiększoną o 350 zł. Kwoty zwiększenia z tytułu zamieszkania już nie otrzyma, gdyż wynosi ona 250 zł i jest mniej korzystna dla studenta. Również w Wirtualnej Uczelni zobaczy tylko i wyłacznie „zwiększenie z tytułu sieroctwa”, a „zwiększenia z tytułu zamieszknia” nie zobaczy (nawet jak zaznaczył we wniosku kilka powodów zwiekszeń, to w WU zobaczy tylko ten, który jest korzystniejszy ze względu na jego wysokość).

 


 

Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2018/2019:
 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
 • Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 600 zł;
 • Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 300 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania – 250 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia – 1050 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia – 700 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia – 350 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1050 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 700 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 350 zł.

 


 

Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2017/2018:
 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
 • Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 800 zł;
 • Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 500 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania – 350 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia – 1050 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia – 700 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia – 350 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1200 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 800 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 400 zł.

 


 

Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2016/2017:
 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 950 zł;
 • Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 500 zł;
 • Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 250 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania – 250 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia – 990 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia – 660 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia – 330 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 600 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 400 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 200 zł.

 


 

Przyznane świadczenia stypendialne na rok akademicki 2015/2016:
 • Szanowni Studenci,
 • informujemy, że na niniejszej stronie znajdą Państwo jedyne oficjalne informacje dotyczące przyznanych świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2015/2016.
 • Przyznane stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu – TUTAJ.
 • Przyznane zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Humanistyczny)  – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Filologiczny)  – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Pedagogiczny)  – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Sztuki)  – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Geogr.-Biol.)  – TUTAJ.
 • Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Mat.-Fiz.-Tech.)  – TUTAJ.
 • Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 można sprawdzić – TUTAJ.

 

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie „kliknąć” CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2015/2016:
 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 800 zł;
 • Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 450 zł;
 • Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania – 250 zł;
 • Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania – 250 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia – 900 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia – 600 zł;
 • Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia – 300 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 600 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 400 zł;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 200 zł.

 

Decyzja Nr RO/D.0201-34/2015 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stypendiów i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.