Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o przyznanych stypendiach na rok akademicki 2020/2021

Informujemy, że wszystkie stypendia dla doktorantów, którzy studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020, zostały wypłacone w dniach 20 – 26 listopada 2020 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Stypendia doktoranckie oraz projakościowe przyznane są na okres 12 miesięcy, od października 2020 r. do września 2021 r. Pozostałe stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

W porównaniu z zeszłym rokiem akademickim, stawki stypendiów znacznie wzrosły. Kwota stypendium doktoranckiego wzrosła z 1470 zł do 1923 zł, kwota stypendium dla najlepszych doktorantów wzrosła z 600 zł do 1000 zł. Wysokość stypendium projakościowego została utrzymana na dotychczasowym poziomie 800 zł. Stypendium dla osób niepełnosprawnych I stopnia wzrosło o 150 zł do 1200 zł, II stopnia wzrosło o 100 zł do 800 zł, a stypendium III stopnia wzrosło o 50 zł do 400 zł. Podstawa naliczania stypendium socjalnego (tzw. próg) została utrzymana na tym samym poziomie, gdyż i tak jest najwyższa, jaka tylko może być na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i wynosi 1051 zł. W porównaniu z zeszłym rokiem o 150 zł wzrosło minimalne stypendium socjalne – wynosi 450 zł oraz wzrosło również o 150 zł maksymalne stypendium socjalne – wynosi 750 zł. Wzrosła również o 50 zł kwota zwiększenia z tytułu zamieszkania – wynosi ona 250 zł. Utrzymano stawki dodatkowych rodzajów zwiększeń stypendium socjalnego: z tytułu sieroctwa (350 zł), z tytułu klęski żywiołowej (300 zł), z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby (300 zł), z tytułu niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa (300 zł). W sytuacji, w której doktorant kwalifikuje się do uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego z więcej niż jednego tytułu, to otrzymuje kwotę zwiększenia odpowiednią dla tytułu, dla którego przewidziana jest najwyższa możliwa kwota zwiększenia. Kwot zwiększeń nie sumuje się. Obowiązujące stawki stypendiów można sprawdzić TUTAJ.

Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 19 lutego 2021 r. każdy doktorant, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w kontaktach z Uczelnią należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Informujemy, że w sprawach stypendialnych, ze względu na poufność danych, nie będziemy odpowiadali na maile wysłane z adresów innych, niż uczelniane.

Prosimy, aby w treści przesyłanych maili pisali Państwo, co przesyłają (jednym, dwoma zdaniami) i obowiązkowo podpisywali się imieniem i nazwiskiem oraz wpisywali: rok i dyscyplinę studiów oraz swój numer albumu.