Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs na mural i aranżację strefy studenta na III piętrze budynku głównego Uczelni przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza „Konkurs na mural i aranżację strefy studenta na III piętrze budynku głównego Uczelni przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie”.

Konkurs polega na zaprojektowaniu muralu o tematyce związanej z 250- leciem Komisji Edukacji Narodowej oraz zaprojektowaniu strefy studenta położonej na III piętrze budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Mural powinien nawiązywać do misji Uczelni, uwzględniać jej charakter i wpisywać się w zastane wnętrze. Student lub grupa studentów musi zgłosić swój projekt w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59. Projekt zgłasza się wysyłając kompletną dokumentację na adres mailowy: mural@up.krakow.pl

Student lub grupa studentów, którzy będą autorami zwycięskiego projektu otrzymają nagrodę w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy członków grupy studentów, która wspólnie jest autorem zwycięskiego projektu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Student lub grupa studentów – autorzy zwycięskiego projektu będą zobowiązani do samodzielnej realizacji (wykonania) swojego projektu. Realizacja projektu, który zwycięży, musi odbyć się w terminie od dnia 24 do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Budżet zagwarantowany przez Uczelnię do realizacji projektu:
1) Do 1.500,00 zł – materiały do wykonania muralu;
2) Do 8.500,00 zł – meble oraz dodatki do strefy studenta.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu -> TUTAJ

Instrukcja planszy  -> TUTAJ

Rzut pomieszczenia -> TUTAJ

Zdjęcie pomieszczenia nr 1  -> TUTAJ

Zdjęcie pomieszczenia nr 2 -> TUTAJ

Zdjęcie pomieszczenia nr 3  -> TUTAJ

Zdjęcie pomieszczenia nr 4  -> TUTAJ

Oświadczenie o zobowiązaniu do przeniesienia na Uniwersytet Pedagogiczny praw autorskich -> TUTAJ

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich, e-mail: mural@up.krakow.pl