Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs „Grant rektorski 2023” dla kół naukowych rozstrzygnięty

29 marca 2023 roku rozstrzygnięty został konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że 30 stycznia 2023 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił drugą edycję konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2023 roku.

Do konkursu zgłoszono 16 projektów kół naukowych, które zostały ocenione przez komisję. W jej skład wchodzili: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP, Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła, Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia Samorządu Studentów Aleksandra Kościelna i Maria Franelak, studentka trzeciego roku psychologii. Komisja w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria przygotowała ranking, który stał się podstawą do przyznania dofinansowań.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe „Control UP” działające w Instytucie Psychologii za projekt „FoMO – pomiń to – badanie naukowe oraz projekt edukacyjny profilaktyki FoMO (lęku przed pominięciem) i nadużywania Internetu”. Opiekunem koła naukowego jest dr Natalia Józefacka.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych zdobyło Koło Matematyków UP działające w Instytucie Matematyki za projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w województwie małopolskim: interaktywne warsztaty dla szkół w mniejszych miejscowościach”. Opiekunem koła naukowego jest dr Agnieszka Kowalska.

Komisja konkursowa zarekomendowała także przyznanie trzech nagród za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości po 5 tysięcy złotych dla: Koła Artystyczno-Naukowego Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej za projekt „Szczęśliwe Miasto – kontynuacja działań z udziałem osób niedowidzących i niewidomych, realizowanych przez studentki i studentów oraz kadrę instytutu” (opiekunem koła naukowego jest dr hab. Marek Batorski, prof. UP), Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki za projekt „Dziedzictwo mieszkańców Mazur – koncepcja muzeum” (opiekunem koła naukowego jest dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP) i Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP za projekt „Geografowie Północy i Południa, Openstreet Map w badaniach geograficznych” (opiekunem koła naukowego jest dr Karol Witkowski).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów, a działające na uczelni koła już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (kolanaukowe@up.krakow.pl).