Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs na mural i aranżację strefy studenta na III piętrze budynku głównego Uczelni przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie został rozstrzygnięty

17 kwietnia 2023 roku rozstrzygnięty został Konkurs na mural i aranżację strefy studenta na III piętrze budynku głównego przy ul. Podchorążych 2 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że 28 marca 2023 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił Konkurs na mural i aranżację strefy studenta na III piętrze budynku głównego Uczelni. O przyznanie środków finansowych na realizację projektu mógł ubiegać się każdy student lub grupa studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Komisja konkursowa w składzie: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, Dyrektor Instytutu Sztuki i Designu dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP, Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego mgr Ewa Żołnierek, Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła, przedstawicielka Samorządu Studentów Maria Zalotyńska, oraz przedstawicielki studentów z Instytutu Sztuki i Designu: Patrycja Poręba i Paulina Stypuła, przy ocenie brała pod uwagę następujące kryteria: uwzględnienie charakteru uczelni oraz motywu przewodniego konkursu, oryginalność, unikatowość zaproponowanego projektu, realna możliwość wykonania projektu, wpisanie się projektu w zastaną przestrzeń.

W konkursie zwyciężył projekt autorstwa Julii Dzierżek i Lizavety Haradzetskaya – studentek II roku designu (studia stacjonarne pierwszego stopnia). Studentki otrzymają nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 2.000,00 zł. Dodatkowo Uczelnia zapewni środki na realizację projektu w kwocie do 10.000 zł. Autorki zwycięskiego projektu będą samodzielnie realizowały swój projekt.

Serdecznie gratulujemy Pani Julii Dzierżek i Lizavecie Haradzetskaya !!!

Wizualizacja i opis zwycięskiego projektu -> TUTAJ