Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrano najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12 czerwca 2023 roku rozstrzygnięty został „Konkurs na najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Przypomnijmy, że 25 maja 2023 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił pierwszą edycję „Konkursu na najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Studenci pełniący funkcję Starosty roku mogli zgłaszać swoje kandydatury do dnia 10 czerwca 2023 r. Kandydatów w konkursie mogły zgłaszać również koleżanki i koledzy z roku (za pisemną zgodą kandydata).

Ostatecznie do konkursu zgłosiło się 34 starostów, których kandydatury zostały ocenione przez Komisję Konkursową. W jej skład wchodzili: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP – Przewodnicząca Komisji Konkursowej oraz członkowie Komisji: prof. dr hab. Olga Wasiuta – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki, dr Katarzyna Białożyt-Wielonek – pełniąca funkcję opiekuna roku, pracownik Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła i Kierownik Działu Promocji mgr Adam Gliksman. Komisja w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria wyłoniła zwycięzców konkursu.

Pierwsze miejsce, nagrodę w wysokości 3.000 zł i tytuł „Najlepszego Starosty” otrzymała Katarzyna Żywko – starościna III roku filologii romańskiej (studia stacjonarne pierwszego stopnia).

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł zdobyła Oliwia Bogusz – starościna I roku matematyki (studia niestacjonarne drugiego stopnia).

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł zdobył Artur Kalita – starosta III roku edukacji techniczno – informatycznej (studia stacjonarne pierwszego stopnia).

Tytuł „Najlepszego Starosty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” jest wyróżnieniem Studenta za aktywną i znaczącą działalność społeczną, naukową i organizacyjną na rzecz swojego kierunku i roku, w tym przede wszystkim godne reprezentowanie swoich kolegów i koleżanek z kierunku i roku oraz pośredniczenie w kontaktach z nauczycielami akademickimi, opiekunem roku, pracownikami administracji i władzami Uczelni, a także z Samorządem Studentów i innymi podmiotami. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych Studentów pełniących funkcję Starosty.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkim starostom, dziękujmy za udział w konkursie i już teraz zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach Konkursu na najlepszego Starostę.