Przejdź do menu Przejdź do treści

Stypendia na rok akademicki 2023/2024

Dział Spraw Studenckich informuje, że przyjmowanie wniosków o wszystkie rodzaje stypendiów na rok akademicki 2023/2024 realizowane jest w 100% drogą elektroniczną – za pomocą formularzy on-line, dostępnych na niniejszej stronie.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych, wnioski o stypendia (socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych) na rok akademicki 2023/2024 powinni składać w terminie od 26 lipca do 6 października 2023. r. Ze względu na formę składania wniosków, powyższy termin jest ostateczny i nie będzie przedłużany.

Podczas składania wniosków należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Również wszelką korespondencję z Działem Spraw Studenckich należy prowadzić korzystając wyłącznie z uczelnianego adresu e-mail.  Nie dotyczy to tylko osób przyjętych na studia, które nie posiadają jeszcze uczelnianego adresu e-mail. Nie ma możliwości dołączania dokumentów do już wysłanego wniosku. Wniosek wysłany ponownie na tym samym kierunku studiów nie będzie rozpatrywany. Pod uwagę będzie brany tylko i wyłącznie wniosek wysłany za pierwszym razem. W związku z tym prosimy o bardzo uważne wypełnianie wniosków i rzetelne i kompletne przygotowanie dokumentacji załączanej do wniosków.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego, następnie zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (przyjmujemy skany wyłącznie w formacie pdf., dokumenty w formacie jpg. nie będą uwzględniane) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Wszystkie załączniki do wniosku o stypendium socjalne dostępne są w zakładce „Regulamin Stypendialny”. Przypominamy, że każdy ma inną sytuację materialną i rodzinną i nie zawsze wszystkie załączniki będą potrzebne. Dlatego tak ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z załącznikiem nr 1, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Potrzebne załączniki, powinni Państwo wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać lub w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom najbliższej rodziny, a następnie tak wypełnione dokumenty powinni Państwo zeskanować i dołączyć podczas wypełniania wniosku on-line. Wszystkie załączniki oraz inne dokumenty urzędowe powinni Państwo skanować do pliku pdf. i jako pdf. załączać do wniosku (dokumenty w formacie jpg. nie będą uwzględniane). Prosimy nie wykonywać zdjęć dokumentów, ani zdjęć załączników, gdyż bardzo często nie ma możliwości sprawnego wydrukowania takich formatów, zdjęcia mogą być niewyraźne itd. Powyższe wynika z naszego doświadczenia zebranego podczas przyjmowania wniosków on-line w poprzednich latach. Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium socjalne dostępny jest TUTAJ

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §20 i §21 regulaminu stypendialnego, a następnie przygotowanie skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formacie pdf.). Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępny jest TUTAJ

STYPENDIUM REKTORA:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium rektora, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §22 i §23 regulaminu stypendialnego, a następnie – w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć (naukowych, sportowych lub artystycznych) – przygotowanie skanów dokumentów, które potwierdzają Państwa osiągnięcia. Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z tabelkami z punktacją za dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.  Wszystkie dokumenty, które dołączają Państwo do wniosku powinny być zeskanowane do formatu pdf. i tylko jako pdf. załączone do wniosku. Format jpg. nie będzie uwzględniany. Prosimy nie wykonywać zdjęć dokumentów, gdyż bardzo często nie ma możliwości sprawnego wydrukowania takich formatów, zdjęcia mogą być niewyraźne itd. Powyższe wynika z naszego doświadczenia zebranego podczas przyjmowania wniosków on-line w poprzednich latach. Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (pdf.) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student. Informujemy, że wniosek ponownie wysłany na tym samym kierunku studiów nie będzie rozpatrywany. Pod uwagę będzie brany tylko i wyłącznie wniosek wysłany za pierwszym razem.

Formularz on-line wniosku o stypendium rektora dostępny jest TUTAJ

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2023 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, otrzymują stypendium rektora. Powinni tylko złożyć stosowny wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024.
Wniosek o stypendium można pobrać – TUTAJ
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy wysłać listem poleconym w terminie od 26 lipca do 6 października 2023 r. na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, z dopiskiem: Dział Spraw Studenckich.

Informujemy, że od 1 do 15 sierpnia 2023 roku  jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie będą zamknięte dla stron. W związku z tym, w powyższym terminie nie będzie możliwości dodzwonienia się do Działu Spraw Studenckich, a na nadesłaną w tym okresie korespondencję mailową, zaczniemy odpowiadać po 15 sierpnia 2023 r.