Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Od 1 października zostanie uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. W celu zarejestrowania wniosku konieczne jest posiadanie konta w systemie ZSUN/OSF. Konto dla studenta, który chce złożyć wniosek, zakłada pracownik Działu Spraw Studenckich. Tylko wnioski złożone przez system będą rozpoznawane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Wnioski składa wyłącznie rektor uczelni lub osoba przez niego upoważniona. Prosimy zatem, żeby zainteresowane osoby zarejestrowały kompletny wniosek do dnia 19 października 2023 r., co zagwarantuje, że wszystkie wypełnione wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu ich składania przez JM Rektora.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku zalecamy zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra są proszone o kontakt z Działem Spraw Studenckich, e-mail: stypendia@up.krakow.pl

Wniosek studenta powinien zostać pozytywnie zaopiniowany na odrębnym piśmie przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora Instytutu. Zeskanowaną do pdf. pisemną opinię dyrekcji instytutu, student powinien przesłać na skrzynkę mailową Działu Spraw Studenckich: stypendia@up.krakow.pl w terminie do dnia 19 października 2023 r.

UWAGA: Prosimy nie mylić stypendium ministra ze stypendium rektora. To dwa zupełnie inne rodzaje stypendiów.