Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja dotycząca wniosków o stypendia i terminu pierwszej wypłaty stypendiów w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że  termin przyjmowania wniosków o stypendia upłynął w dniu 6 października 2023 r. o godzinie 24:00. Termin ten był zakomunikowany w informacji zamieszczonej na naszej stronie w dniu 26 lipca 2023 r. Ze względu na formę składania wniosków, powyższy termin był ostateczny i nie będzie przedłużany.

Jednocześnie informujemy, że cały czas – po wezwaniu przez pracowników weryfikujących wnioski – mogą Państwo przesyłać na naszego maila (stypendia@up.krakow.pl) wszelkie dokumenty, które powinni Państwo dosłać do już złożonych wniosków o stypendium socjalne w celu ich uzupełnienia. Informujemy, że będziemy uwzględniać wyłącznie dokumenty przesłane w formacie pdf. Dokumenty przesłane w formacie jpg. nie będą przez nas uwzględniane, podobnie jak wszelkie dokumenty przesłane jako link do dokumentów zamieszczonych w chmurze. Przyjmujemy tylko dokumenty w pdf. załączone jako klasyczne załączniki do wiadomości.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w kontaktach z Uczelnią należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl lub imię.nazwisko@student.uken.krakow.pl  Nie dotyczy to tylko osób przyjętych na studia, które nie posiadają jeszcze uczelnianego adresu e-mail.

Prosimy, aby w treści przesyłanych maili pisali Państwo, co przesyłają (jednym, dwoma zdaniami) i obowiązkowo podpisywali się imieniem i nazwiskiem oraz wpisywali: rok i kierunek studiów, stopień studiów, formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz swój numer albumu (nie dotyczy osób z pierwszego roku, które nie znają jeszcze numeru albumu). Pozwoli to na sprawny obieg dokumentów.

Planowany termin ogłoszenia wyników przydziału stypendiów oraz pierwszych wypłat to, tak jak co roku, 30 listopada 2023 r. (zgodnie z regulaminem, pierwsze stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem za październik). Zaznaczamy, że informacje na temat złożonych wniosków w systemie Wirtualnej Uczelni / USOS zaczną pojawiać się dopiero pod sam koniec listopada. Wcześniej w Wirtualnej Uczelni / USOS w zakładce „Stypendia” nie będzie żadnych danych i jest to sytuacja normalna.

Dział Spraw Studenckich