Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o terminie składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w październiku 2023 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium dla osób niepełnosprawnych, mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 (semestr letni) w terminie od dnia 20 marca do dnia 8 kwietnia 2024 r.

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium dla osób niepełnosprawnych nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2023 r. do czerwca 2024 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §20 i §21 regulaminu stypendialnego, a następnie przygotowanie skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formacie pdf.). Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępny jest TUTAJ