Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2024 roku

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2024 roku.

Wniosek o „Grant rektorski” należy złożyć w wersji papierowej (drukowanej) w terminie od dnia 25 marca 2024 roku do dnia 15 kwietnia 2024 roku w Dziale Spraw Studenckich (pok. 15 lub 16 przy ul. Podchorążych 2) lub w Kancelarii Uczelni przy ul. Podchorążych 2.

W ramach konkursu „Grant rektorski” dla studenckich kół naukowych ustanawia się następujące nagrody:

I miejsce – nagroda w wysokości 15.000 zł;

II miejsce – nagroda w wysokości 10.000 zł;

III miejsce – możliwość przyznania trzech nagród (po jednej dla jednego studenckiego koła naukowego) w wysokości 5.000 zł jedna nagroda.

Ogłoszenie wyników konkursu „Grant rektorski” nastąpi nie później niż do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu -> TUTAJ

Wniosek o „Grant rektorski” -> TUTAJ

Oświadczenie o zobowiązaniu do przeniesienia na UKEN praw autorskich -> TUTAJ

Zapraszamy studenckie koła naukowe do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich, e-mail: kolanaukowe@up.krakow.pl