Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs „Grant rektorski 2024” dla kół naukowych rozstrzygnięty

17 kwietnia 2024 roku rozstrzygnięty został konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że 25 marca 2024 roku Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił trzecią edycję konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2024 roku.

Do konkursu zgłoszono 16 projektów kół naukowych, które zostały ocenione przez komisję. W jej skład wchodzili: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN, Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła, Przewodniczący Samorządu Studentów Maciej Lisowski i Tatiana Midura – laureatka stypendium Ministra Nauki, studentka pierwszego roku studiów drugiego stopnia archiwistyki, biurowości i cyfryzacji. Komisja w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria przygotowała ranking, który stał się podstawą do przyznania dofinansowań.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych zdobyło Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu działające w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych za projekt „Zdrowie psychiczne młodzieży – od teorii do praktyki”. Opiekunami koła naukowego są dr Ewelina Zdebska i dr Józefa Matejek, prof UKEN.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki „Ciało, sprawca, identyfikacja” działające w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji za projekt „Bezpieczny Online – warsztaty z bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni”. Opiekunem koła naukowego jest dr Dariusz Szydłowski.

Komisja konkursowa zarekomendowała także przyznanie trzech nagród za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości po 5 tysięcy złotych dla: Koła Naukowego „Tea Party” działającego w Instytucie Filologii Angielskiej za projekt „Świadome Czytanie: Warsztat Mindful Deep Reading” (opiekunem koła naukowego jest dr Anna Chromik), Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki za projekt „Dziedzictwo mieszkańców Mazur – koncepcja muzeum” (opiekunem koła naukowego jest dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN) i Koła Naukowego Studentów Psychologii „Sensorium” za projekt „Wykorzystanie neuromodulacji mózgu za pomocą przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCS do wzmacniania zachowań prozdrowotnych i dobrostanu psychicznego” (opiekunem koła naukowego jest dr Łukasz Krzywoszański, prof. UKEN).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów, a działające na uczelni koła już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (kolanaukowe@up.krakow.pl).