Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs na najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – edycja 2024

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza „Konkurs na najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pełniących funkcję Starosty roku. Konkurs obejmuje wszelką aktywność podjętą przez Starostów w okresie od 8 czerwca 2023 r. do 3 czerwca 2024 r.

Tytuł „Najlepszego Starosty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” jest wyróżnieniem Studenta za aktywną i znaczącą działalność społeczną, naukową i organizacyjną na rzecz swojego kierunku i roku, w tym przede wszystkim godne reprezentowanie swoich kolegów i koleżanek z kierunku i roku oraz pośredniczenie w kontaktach z nauczycielami akademickimi, opiekunem roku, pracownikami administracji i władzami Uczelni, a także z Samorządem Studentów i innymi podmiotami. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych Studentów pełniących funkcję Starosty.

Aby wziąć udział w Konkursie kandydaci wypełniają Formularz zgłoszeniowy. Kandydatów mogą zgłaszać również osoby trzecie, jednakże musi odbywać się to za pisemną zgodą Kandydata. W celu udziału w Konkursie Student – kandydat musi przedłożyć odpowiednie dokumenty i oświadczenie, o których mowa w § 3 Regulaminu. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać wraz z kompletną dokumentacją (w tym zeskanowaną stroną dotyczącą składanych oświadczeń) na adres mailowy: starostowie.konkurs@uken.krakow.pl do dnia 5 czerwca 2024 roku do godziny 23.59.

W ramach „Konkursu na najlepszego Starostę” ustanawia się następujące nagrody:
I miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł;
II miejsce – nagroda w wysokości 2.000 zł;
III miejsce – nagroda w wysokości 1.000 zł.

Ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepszego Starostę” nastąpi nie później niż do dnia 13 czerwca 2024 roku. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu -> TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy do „Konkursu na najlepszego Starostę” -> TUTAJ

Oświadczenie dotyczące danych osobowych -> TUTAJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -> TUTAJ

Zapraszamy wszystkich Starostów do wzięcia udziału w Konkursie!

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich, e-mail: starostowie.konkurs@uken.krakow.pl