Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyjmowanie wniosków o domy studenckie na rok akademicki 2024/2025


Akademiki na rok 2024/2025. I tura przyjmowania wniosków (informacja z dnia 04.06.2024 r.)


  • Wszyscy studenci, którzy w roku akademickim 2023/2024 mieszkali w danym domu studenckim i złożyli na recepcji akademika „Deklarację zakwaterowania na rok akademicki 2024/2025” w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. oraz wpłacili na wskazane konto opłatę rezerwacyjną w wysokości 750 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r., otrzymują miejsce w tym samym akademiku na kolejny rok akademicki 2024/2025. Osoby takie nie muszą już składać żadnych dodatkowych wniosków. W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, miejsce w akademiku przepada.Powyższa informacja nie dotyczy osób, które mieszkały w DS. „Akropol” na Miasteczku Studenckim AGH (osoby te obowiązują inne zasady).
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2023/2024 mieszkali w DS. „Akropol” na Miasteczku Studenckim AGH i chcą nadal mieszkać w tym akademiku w roku akademickim 2024/2025, powinni w terminie od 04.06.2024 r. do 18.06.2024 r. złożyć wniosek on-line o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wniosek dostępny jest TUTAJ.
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2023/2024 mieszkali w dowolnym akademiku i chcą w roku akademickim 2024/2025 mieszkać w innym domu studenckim (i nie złożyli wcześniej „deklaracji zakwaterowania”), powinni w terminie od 04.06.2024 r. do 18.06.2024 r. złożyć wniosek on-line o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wniosek dostępny jest TUTAJ.
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2023/2024 nie mieszkali w akademiku, a chcą w roku akademickim 2024/2025 mieszkać w domu studenckim, powinni w terminie od 04.06.2024 r. do 18.06.2024 r. złożyć wniosek on-line o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wniosek dostępny jest TUTAJ.
  • Ogłoszenie listy osób, którym dom studencki został przyznany nastąpi w dniu 25.06.2024 r. Każdy student, który złożył wniosek, o decyzji w sprawie przyznania miejsca w akademiku zostanie poinformowany indywidualnie na maila, który podał podczas składania wniosku.
  • Studenci, którzy złożyli wniosek on-line, i którym miejsce zostanie przyznane, aby potwierdzić swoją rezerwację,  powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2024 r. dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości 750 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na właściwe konto Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków):

– w przypadku otrzymania DS. „Zaułek” na nr konta: 96 1240 6292 1111 0011 1886 8069, Kod BIC (Swift): PKOPPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy);

– w przypadku otrzymania DS. „Za Kolumnami” na nr konta: 91 1240 6292 1111 0011 1886 9226, Kod BIC (Swift): PKOPPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy);

– w przypadku otrzymania DS. „Krakowiak” na nr konta: 96 1240 6292 1111 0011 1886 8942, Kod BIC (Swift): PKOPPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy).

Kwota: 750 zł

Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA+ IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA

Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Studenci, którzy otrzymali przydział do DS. „Akropol” mają obowiązek zarejestrować się niezwłocznie, po uzyskaniu informacji o przydzieleniu akademika (jednak nie później niż do dnia 28 czerwca 2024 r.), w informatycznym systemie centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem: https://akademik.agh.edu.pl

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00 (budynek główny Uczelni przy ul. Podchorążych 2, parter, pok. 52, tel: 12 662 6670, e-mail: domy.studenckie@uken.krakow.pl

Dział Spraw Studenckich

Najważniejsze dokumenty dotyczące akademików znajdują się w zakładce Menu „Domy Studenckie”.