Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrano najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12 czerwca 2024 roku rozstrzygnięty został „Konkurs na najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – edycja 2024”.

Przypomnijmy, że 13 maja 2024 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił drugą edycję „Konkursu na najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Studenci pełniący funkcję Starosty roku mogli zgłaszać swoje kandydatury do dnia 5 czerwca 2024 r. Kandydatów w konkursie mogły zgłaszać również koleżanki i koledzy z roku (za pisemną zgodą kandydata).

Ostatecznie do konkursu zgłosiło się 24 starostów, których kandydatury zostały ocenione przez Komisję Konkursową. W jej skład wchodzili: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN – Przewodnicząca Komisji Konkursowej oraz członkowie Komisji: dr hab. Anna Szkolak-Stępień, prof. UKEN – p.o. Dyrektora Instytutu Pedagogiki, dr Karol Bieniek – pełniący funkcję opiekuna roku, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, Kierownik Działu Promocji mgr Adam Gliksman i Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła. Komisja w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria wyłoniła zwycięzców konkursu.

Pierwsze miejsce, nagrodę w wysokości 3.000 zł i tytuł „Najlepszego Starosty” otrzymała Gabriela Jurowaty – starościna III roku geografii (studia stacjonarne pierwszego stopnia).

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł zdobył Paweł Buda – starosta II roku filologii germańskiej (studia stacjonarne drugiego stopnia).

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł zdobyła Maja Grabowska – starościna III roku logopedii (studia stacjonarne pierwszego stopnia).

Tytuł „Najlepszego Starosty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” jest wyróżnieniem Studenta za aktywną i znaczącą działalność społeczną, naukową i organizacyjną na rzecz swojego kierunku i roku, w tym przede wszystkim godne reprezentowanie swoich kolegów i koleżanek z kierunku i roku oraz pośredniczenie w kontaktach z nauczycielami akademickimi, opiekunem roku, pracownikami administracji i władzami Uczelni, a także z Samorządem Studentów i innymi podmiotami. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych Studentów pełniących funkcję Starosty.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkim starostom, dziękujmy za udział w konkursie i już teraz zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach Konkursu na najlepszego Starostę.