Przejdź do menu Przejdź do treści

Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

 
Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich i doktoranckich kół naukowych.

  

Wydział Humanistyczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela Instytut Historii dr hab. Hubert Chudzio
2. Studenckie Koło Naukowe Arche Instytut Filozofii i Socjologii mgr Maciej Urbanek
3. Socjologiczne Koło Naukowe UP Instytut Filozofii i Socjologii dr Anna Karnat-Napieracz

 

Wydział Politologii

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii Instytut Politologii dr Łukasz Stach
2. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów UP Instytut Politologii (współpraca z Centrum Badawczym Mediterraneum)
3. Studenckie Koło Naukowe Follow UP Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii dr Wojciech Maciejewski

dr Damian Gil

dr Anna Juryk

 

Wydział Filologiczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna
Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Polonistów Instytut Filologii Polskiej dr Małgorzata Chrobak
2. Studenckie Koło Naukowe Rusycystów Instytut Neofilologii dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz
3. Studenckie Koło Naukowe Romanistów Instytut Neofilologii dr Renata Niziołek
4. Studenckie Koło Naukowe Iberystów
CORAZÓN
Instytut Neofilologii dr hab. prof. UP Nina Podleszańska
5.  Koło Naukowe Germanistów   Instytut Neofilologii dr Joanna Gospodarczyk
6. Studenckie Koło Naukowe Bibliolog     Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
dr Grzegorz Nieć
7. Koło Naukowe Architektów Informacji Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
dr Stanisław Skórka
8. Studenckie Koło Naukowe Italianistów „Italianissimi” Instytut Neofilologii

mgr Aleksandra Koman

dr Francesco Cabras

9. Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy Instytut Filologii Polskiej dr Magdalena Stoch
10. Studenckie Koło Naukowe „Translatis” Katedra Dydaktyki Przekładu dr Damian Podleśny
11. Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr’Acte Instytut Neofilologii mgr Krzysztof Błoński
12. Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe  „Studencko – Nauczycielska Edukacja Cyfrowa” SNEC Instytut Neofilologii dr Joanna Pitura
13. Studenckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej „TEAM” Instytut Neofilologii dr Anna Ścibior-Gajewska

 

Wydział Pedagogiczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Instytut Nauk o Wychowaniu dr hab. prof. UP Andrzej Ryk
mgr Roman Solecki
2. Wolontariat Studencki AGAPE Instytut Nauk o Wychowaniu dr Maria Jordan
3. Studenckie Koło Naukowe
Edukacji Kreatywnej
Instytut Nauk o Wychowaniu dr Wiesława Kogut
4. Studenckie Koło Naukowe
Animatorów Społeczności Lokalnej
Instytut Pracy Socjalnej dr Józefa Matejek
dr Ewelina Zdebska
5. Koło Naukowe
Wspieranie Rozwoju Dziecka
Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej
dr Celestyna Grzywniak
6. Koło Artystyczno-Naukowe
Ekspresja sceniczna
Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej
mgr Andrzej Cebulak
mgr Monika Waligóra
7. Studenckie Koło Naukowe
Pedagogiki Specjalnej
Instytutut
Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Katarzyna Plutecka
8. Studenckie Koło Naukowe
Edukacji dla Bezpieczeństwa
Instytut Bezpieczeństwa
i Edukacji Obywatelskiej
dr Rafał Kopeć
9. Studenckie Koło Naukowe
Wspierania Osób z Autyzmem
Katedra Psychologii dr Joanna Kossewska
10. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe
Teatromanów
Instytut Nauk o Wychowaniu dr Sławomir Trusz
dr hab. Joanna Łukasik
dr Jolanta Urbanek
mgr Anna Duda
11. Koło Naukowe Wolontariatu Instytut Pracy Socjalnej dr Katarzyna Jagielska
dr Anna Mirczak
mgr Wojciech Glac
12. Koło Naukowe Studentów Psychologii
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie „Sensorium”
Katedra Psychologii prof. UP, dr hab. Krzysztof Mudyń
13. Studenckie Koło Naukowe
Psychologii Wspomagania
Rozwoju Człowieka „Auxilium”
Katedra Psychologii dr Urszula Tokarska
14. Studenckie Koło Naukowe
Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej
mgr Agnieszka Kosek

 

Wydział Geograficzno-Biologiczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Geografów Instytut Geografii dr Daniel Okupny
2. Studenckie Koło Przyrodników Instytut Biologii dr Bartłomiej Zyśk
3. Studenckie Koło Naukowe
Lapis Lazuli
             Instytut Biologii dr Iwona Stawoska
4. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe
Bioinformatyki i Biotechnologii
Pro Innovatio
   Instytut Biologii dr inż. Grzegorz Sokal
5. Studenckie koło Naukowe dydaktyków Nauk Przyrodniczych (Experimental Science Teaching – eXt)
   Instytut Biologii prof. dr hab. Małgorzata Nodzyńska

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

L.p.
Nazwa koła naukowego Jednostka organozacyjna Opiekunowie
1. Koło Matematyków Instytut Matematyki dr Agnieszka Kowalska
2. Studenckie Koło Naukowe Pozyton Intytut Fizyki dr Grzegorz Stanowski
3. Studenckie Koło Naukowe
Elektryków i Mechatroników
Instytut Techniki     dr hab. Krzysztof Pytel
4. Studenckie Koło Naukowe
Ekotechników
Instytut Techniki dr inż. Małgorzata
Piaskowska-Silarska
5. Studenckie Koło Naukowe
Inżynierii Materiałowej
Instytut Techniki dr inż. Krzysztof Bryła
6. Koło Naukowe Informatyków Katedra Informatyki
i Metod Komputerowych
dr Wojciech Folta
7. Studenckie Koło Naukowe 
Nowe Media
Katedra Informatyki
i Metod Komputerowych
8. Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków Instytut Techniki dr Renata Staśko

 

Wydział Sztuki

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Koło Artystyczno-Naukowe
Studentów Instytutu Malarstwa
i Edukacji Artystycznej
Wydział Sztuki prof. UP Grażyna Borowik
2. Koło Naukowe Kwadrat Studentów i Doktorantów
Wydziału Sztuki
         Instytut Grafiki i Wzornictwa prof. UP Halina Cader-Pawłowska
3. Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP Instytut Grafiki i Wzornictwa mgr Marcin Nowak
4. GR.UP’a – Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Instytut Grafiki i Wzornictwa mgr Katarzyna Wojdyła

 

Studium Kształcenia Nauczycieli

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli Studium Kształcenia Nauczycieli dr Iwona Ocetkiewicz
dr Małgorzata Mądry-Kupiec
2. Międzywydziałowe Koło Naukowe Inspiracji
Kulturowych w Edukacji
Studium Kształcenia Nauczycieli dr Ewa Zawisza-Masłyk
dr Stanisław Kowal
3. Studenckie Koło Naukowe „Nauczyciel z pasją” Studium Kształcenia Nauczycieli prof. dr hab. Nataliia Demeshkant